Hlavná stránka Stavby, Épületek, Buildings Sochy, Szobrok, Sculptures Maľby, Festmények, Paintings Kresby, Rajzok, Drawings Úvod, Bevezetö, Introduction Moja rodina, A családom, My family

Úvod, Bevezetö, Introduction
DIPL. STAV. VASKO JÓZSEF ÉPITÉSZ

NEPROF. VÝTVARNÍK - AM. KÉPZŐMÜVÉSZ

p-mail

Jahodná 1/558
076 31 STREDA nad BODROGOM

web

http://vasko.host.sk

e-mail 

 vasko@host.sk

Tel.  

+421 949 6373554

ŽIVOTOPIS

Narodil som sa 8.3.1932, z desiatich detí ako siedmy. Pochádzam z remeselníckej rodiny. V Strede nad Bodrogom, kde som sa  narodil a žijem dodnes, som  ukončil základnú osemročnú školu. Štyri triedy Mešanskej školy som absolvoval v Kráľovskom Chlmci. Vyššiu staviteľskú školu s maturitou som absolvoval v Prešove v roku 1953. 1958-1960 som absolvoval diaľkové školenie výtvarnej výchovy v Bratislave. V r. 1963 som získal titul staviteľa pri Vysokej škole technickej v Bratislave. V tomto období až do 1968 som pôsobil na okresnom národnom výbore odbore výstavby a územného plánovania ako referent pre zvežaďovanie miest a obcí. Zároveň som vyučoval na večernej priemyselnej škole stavebnej ako externista na architektonické cvičenie a odborné kreslenie. V tomto období až do súčasnej doby sústavne pracujem ako neprofesionálny výtvarník a staviteľ. Navrhujem drobné architektonické diela a kamenné plastiky. Podľa mojich návrhov sa realizovalo niekoľko sto rodinných domov, osem kultúrnych domov a jeden amfiteáter. V r. 1994 na celoštátnej výstave neprofesionálnych výtvarníkov som získal zvláštnu cenu za tri kamenné plastiky.
Moju túžbu, dostať sa na svetové sympózium splnil môj syn s vnukom realizáciou tejto internetovej galérie, v ktorej predstavujem výber z mojej celoživotnej tvorby.

ÉLETRAJZ

1932. március 8-adikán sz­ülettem, a tíz gyerek közül hetedikként. Kézműves családból származom. Bodrogszerdahelyen végeztem az alapiskolát, ott, ahol születtem, és ahol a mai napig élek. A 4 polgárit Helmecen végeztem. Az építészeti középiskolát érettségivel Eperjesen végeztem 1953-ban. 1958 és 60 között távúton elvégeztem egy képzőmuvészeti iskolázást Pozsonyban. 1963-ban szereztem az épitészi címemet a Pozsonyi Műszaki Főiskolán. Ebben az időszakban egészen 1968-ig a Nemzeti bizottságban építésügyi és a területi tervezésnél dolgoztam, mint a városok és falvak fejlesztési felelőseként. Végül a az ipari épitészeti iskola esti tagozatán tanítottam külső munkatársként architektonikai gyakorlatot és műszaki rajzot.  Azóta folyamatosan műkedvelő képzömüvészként és építészként tevékenykedek. Apró architektonikus műveket és kőplasztikákat tervezek. Az én terveim alapján tobbszaz családi ház valósult meg, 8 művelődési ház és egy amfiteáter. 1994-ben az amatőr művészek országos kiállításán három kőplasztikámért különdíjat kaptam.
 Azt az álmomat,hogy kijutok a nemzetközi porondra, a fiam valósította meg az unokámmal  ennek az internetes galériának a megvalósításával, amelyben egy válogatást mutatok be az életművemből. 

 

ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH, KIÁLÍTÁSOK, EXPOSITIONS

 

Rodina môjho otca. Apám családja. My Father's Family.

Moja rodina. Az én családom. My Family.

Jozove stránky. Jóska oldalai. Jozo's Homepage Moje stránky. Az én oldalaim. My Homepage