Fotoalbum 4B 1978, Stužková 1977, Rozlúčka zo školou 1978, Stretnutie po 20 rokoch (1998), Stretnutie po 25 rokoch (2003)


Foto album maturantov 4B. v 1978 na Gymnáziu v Trebišove.

Rozlúčka s Gymnáziom

Fotoalbum 4B 1978, Stužková 1977, Rozlúčka zo školou 1978, Stretnutie po 20 rokoch (1998), Stretnutie po 25 rokoch (2003)


Spracoval Jožo Vaško 
http://vasko.host.sk/jozo